Systemy sygnalizacji włamania i napadu

System alarmowy jest instalacją elektroniczną przeznaczoną do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków, wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.

Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system chroni obiekt i wysyła sygnał alarmu w przypadku naruszenia przez intruza obszaru chronionego.

Mózgiem systemu alarmowego jest centrala alarmowa która nieustannie zbiera informacje od każdego z elementów systemu i reaguje w ułamku sekundy w przypadku, gdy któryś z detektorów (czujników) informuje ją o nienaturalnym stanie otoczenia (naruszenia chronionej strefy). Reakcja ta - w zależności od skonfigurowania systemu - polega na wydaniu polecenia sygnalizatorom do rozpoczęcia akustycznego i/lub optycznego sygnału alarmu, może również wysłać informacje do stacji monitorującej. Centrala może również wydać polecenie zamknięcia określonych przejść, włączenia oświetlenia oraz wykonania innych czynności zaprogramowanych przez instalatora. Dodatkowo centrala w sposób ciągły kontroluje stan własny i całego systemu, informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania, uszkodzeniu linii telefonicznej, itp.

Do programowania systemu oraz jego codziennej obsługi służy klawiatura szyfrowa. W zależności od typu centrali klawiatura może być typu LED - gdzie informacje o stanie systemu podawane są w postaci świecących diod lub typu LCD - gdzie wyświetlane są w postaci tekstu na ekranie ciekłokrystalicznym.

Jako elementy detekcyjne stosuje się bardzo szeroką gamę czujek:

Wszystkie instalowane przez nas urządzenia mają odpowiednie atesty i odpowiadają warunkom Polskiej Normy, a także są w pełni zabezpieczone antysabotażowo.

Oferujemy:
  • projektowanie systemów
  • doradztwo techniczne
  • dostawę sprzętu wraz z konfigurowaniem
  • montaż i uruchomienie systemów
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
© PIW TASS, Tomasz Sikorski