System sygnalizacji pożaru

Stale rosnąca konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami powoduje, iż żaden z aktywnych graczy rynkowych nie może sobie pozwolić na chociażby czasowe wstrzymanie działań operacyjnych spowodowanych zdarzeniami losowymi, wśród których szkody pożarowe występują najczęściej. Podmioty gospodarcze minimalizują swoje ryzyko bądź poprzez ubezpieczenie od zdarzeń losowych, bądź poprzez instalowanie mniej lub bardziej zaawansowanych systemów zabezpieczeń pożarowych.

Wydaje się jednak niezaprzeczalnym, iż dopiero połączenie tych dwóch instrumentów zabezpieczeń - zabezpieczeń pożarowych (bezpieczeństwo czynne) oraz ubezpieczeń od zdarzeń losowych (bezpieczeństwo bierne) - stanowi o prawdziwym bezpieczeństwie przedsiębiorstwa i redukuje do minimum zagrożenia braku kontynuacji działań przedsiębiorstwa. Co więcej wspólne istnienie zabezpieczeń czynnych i biernych bardzo korzystnie wpływa na redukcję kosztów funkcjonowania tych drugich (redukcja składki ubezpieczeniowej).

W ostatnich latach powstało wiele firm produkujących, a także profesjonalnie dokonujących zabezpieczeń, opatrujących te prace gwarancjami i atestami. Obok nich działają przedsiębiorstwa produkujące i montujące drzwi oraz przegrody ogniochronne, samoczynne klapy dymowe itp. urządzenia służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Wysoka jakość zainstalowanych systemów zabezpieczeń jest równie ważna jak profesjonalizm montażu. Nie do przecenienia jest też wiarygodny, realizowany zgodnie z harmonogramem system serwisowania.

Ważnym elementem zabezpieczenia pożarowego jest instalowanie stałych systemów alarmowo-sygnalizacyjnych ostrzegających przed pożarami, wybuchami i innymi zjawiskami zagrażającymi ludziom i ich mieniu. O skuteczności wyeliminowania niebezpieczeństwa, czy wręcz zapobieżeniu jego powstaniu, decydują elektroniczne, oparte na izotopowych czujkach - systemy wykrywacze, sprzężone coraz częściej z urządzeniami do automatycznego gaszenia pożarów. System monitorowania pożarów, a więc bezpośredniej transmisji danych z czujek systemów sygnalizacyjno - alarmowych w obiektach, do centrów dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej ma powodować w założeniu, maksymalne skrócenie czasu podejmowania decyzji o akcjach zapobiegawczych i ratowniczych. Obok profesjonalnych systemów sygnalizacyjno - alarmowych istnieją dość nieskomplikowane w budowie, montażu i obsłudze - domowe czy biurowe czujki przeciwpożarowe i przeciwgazowe. Przy niewysokiej cenie, skutecznie alarmują o pojawiających się niebezpieczeństwach.

Najważniejszym zadaniem dla systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru jest bezbłędnie i możliwie szybko identyfikować pożar, z niezmienną przez wiele lat pewnością, niezależnie od wpływów środowiska. Brzmi to prosto, ale wcale takie nie jest. Szybkość wykrycia zagrożenia jest zwykle zależna od czułości czujek. Przy zwiększeniu czułości uzyskuje się wcześniejsze wykrywanie zagrożeń. Niestety, zwiększane jest jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów. Był to dotychczas podstawowy dylemat konstruktorów systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów - natychmiastowy alarm czy ograniczenie ilości fałszywych alarmów. Inną trudność stanowi osiągnięcie wysokiej zdolności systemu do identyfikowania nie tylko standartowych pożarów, ale różnych zagrożeń pożarowych spotykanych w rzeczywistych warunkach, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jednocześnie występują zjawiska do złudzenia przypominające prawdziwy pożar. Chodzi między innymi o dym z papierosów, spaliny samochodowe, dym i ciepło towarzyszące spawaniu, parę kuchenną itp. Równie istotnym problemem są zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące choćby z coraz powszechniej używanych telefonów komórkowych.

Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu - straży pożarnej. W przypadku dużego zagrożenia centrala może uruchomić urządzenia gaszące. Instalowane przez nasza firmę systemy, budowane są w oparciu o nowoczesne i niezawodne urządzenia renomowanych producentów, co skutecznie eliminuje fałszywe alarmy. Instalujemy również moduły powiadamiania o pożarze przez telefon, GSM lub radio.

Centrale sygnalizacji pożarowej - główne części składowe systemów, przyjmują, rejestrują i ujawniają sygnały wysyłane przez czujki pożarowe. Wyposażone są w układy nadzorujące sprawność systemów, w tym układy gwarantujące stałość zasilania (utrzymujące w naładowaniu rezerwową baterię akumulatorów). Wszystkie elementy systemów są atestowane i mają wymagane świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby te spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich.

Oferujemy:
  • projektowanie systemów
  • doradztwo techniczne
  • dostawę sprzętu wraz z konfigurowaniem
  • montaż i uruchomienie systemów
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
© PIW TASS, Tomasz Sikorski