Systemy kontroli dostępu

System kontroli dostępu jest jednym z systemów zabezpieczających obiekt przed ingerencją osób niepowołanych, zarówno z zewnętrznego otoczenia firmy, jak i wewnątrz obiektu. System kontroli dostępu jest także źródłem informacji o stanie zajętości pomieszczeń, zamknięciu lub otwarciu drzwi, próbach siłowego ich otwarcia, użycia innych kart dostępu. Dostarcza informacje, gdzie aktualnie przebywa personel. Innym ważnym elementem kontroli dostępu jest możliwość centralnego lub lokalnego sterowania przepływem osób w wypadkach awaryjnych, gdy wskazana jest ewakuacja ludzi z budynku.

Przeciągnięcie karty magnetycznej w szczelinie czytnika lub zbliżenie identyfikacyjnej karty zbliżeniowej do głowicy zamka, powoduje odczytanie indywidualnego numeru karty, sprawdzenie jej wiarygodności oraz praw dostępu. Jeżeli karta spełnia wszystkie warunki legalności, następuje zezwolenie na dostęp do pomieszczenia, magazynu, parkingu, windy, kserografu i innych zabezpieczonych pomieszczeń , obiektów lub urządzeń.

Funkcje systemu kontroli dostępu:

Systemy kontroli dostępu stanowią obecnie bardzo ważne ogniwo w systemie zarządzania i bezpieczeństwa firmy. Filozofia działania tego typu systemów opiera się na założeniu, że każdy z jego użytkowników ma ściśle określone uprawnienia do poruszania się po obiekcie. Częste kojarzenie systemów kontroli dostępu jedynie z elektronicznymi zamkami już dawno straciło sens. Owszem, systemy te sterują odpowiednimi urządzeniami wykonawczymi, jak rygle czy zwory elektromagnetyczne, lecz karta identyfikacyjna nie jest jedynie odpowiednikiem starych, tradycyjnych kluczy. Zadania, które obecnie stawia się systemom kontroli dostępu to przede wszystkim:

Oferujemy:
  • projektowanie systemów
  • doradztwo techniczne
  • dostawę sprzętu wraz z konfigurowaniem
  • montaż i uruchomienie systemów
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
© PIW TASS, Tomasz Sikorski