Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Systemy nagłośnienia budynków pełnią wiele funkcji użytkowych, z których najważniejszą jest obsługa ewakuacji ludzi w sytuacjach kryzysowych spowodowanych pożarem lub innymi zagrożeniami.

Zgodnie z normą PN-EN 60849 Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze umożliwiają nadawanie zrozumiałej informacji o zaistniałym zagrożeniu i środkach podjętych w celu ochrony ludzkiego życia.

Oprócz swoich najważniejszych zadań realizowanych w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, na co dzień systemy nagłośnienia pełnią funkcje komunikacyjne przyczyniając się do wzrostu inteligencji budynku. Możliwość nadawania podkładu muzycznego, przekazywania informacji (komunikatów) głosowych, przywoływania osób podnosi komfort użytkowania budynku.

Wszystkie te funkcje realizowane są za pomocą specjalizowanego systemu nagłośnienia, którego konfiguracja dostosowana jest do specyficznych zadań w danym obiekcie. Projekt systemu nagłośnienia przygotowywany jest oddzielnie dla każdego konkretnego budynku po szczegółowej analizie zapotrzebowań i życzeń zamawiającego, z uwzględnieniem charakterystycznych cech danego obiektu.

Oferujemy:
  • projektowanie systemów
  • doradztwo techniczne
  • dostawę sprzętu wraz z konfigurowaniem
  • montaż i uruchomienie systemów
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
© PIW TASS, Tomasz Sikorski