Systemy telewizji przemysłowej CCTV

Systemy telewizji przemysłowej to zespół urządzeń służących do obserwacji i rejestrowania obrazu. System telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydatnie wspomaga system kontroli dostępu.

Zapewnienie właściwej ochrony dużych obiektów, takich jak supermarkety, kasyna, lotniska, biurowce, zakłady przemysłowe itp. wymaga rozbudowanych systemów CCTV zawierających kilkadziesiąt, czy kilkaset kamer, z których znaczna część może znajdować się na głowicach obrotowych. Wyświetlanie obrazów z tak dużej liczby kamer, sterowanie położeniem kamer ruchomych, rejestracja zdarzeń na taśmie magnetowidowej wymaga dużego systemu sterującego.

Nic więc dziwnego, że coraz częściej systemy obserwacji telewizyjnej (CCTV) znajdują zastosowanie w newralgicznych punktach różnych obiektów. Nie chodzi tu wyłącznie o rejestrację napadu lub kradzieży połączonej z włamaniem. Właściwie zaprojektowany i zainstalowany system CCTV potrafi np. bezbłędnie zidentyfikować osobę, której pomyłkowo wypłacono zbyt dużą kwotę w kasie, lub pracownika czy interesanta który znalazł się w pomieszczeniu do którego wejść mu nie było wolno.

Funkcje systemu CCTV:

Oferujemy:
  • projektowanie systemów
  • doradztwo techniczne
  • dostawę sprzętu wraz z konfigurowaniem
  • montaż i uruchomienie systemów
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
© PIW TASS, Tomasz Sikorski